Wypadek przy pracy – jak funkcjonuje prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby?

Wypadek przy pracy – jak funkcjonuje prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby?

Aby dokładnie wyjaśnić funkcjonowanie prawa do zasiłku od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy, najlepiej jest odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy zatem, że dany pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2014 roku, już po dwóch dniach miał wypadek podczas wykonywania obowiązków na swoim stanowisku pracy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do wynagrodzenia chorobowego, a później do zasiłku, jeżeli nie posiada on ciągłości w ramach ubezpieczenia chorobowego?

W takim przypadku pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy spowodowany tym wypadkiem. Jak mówi art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego równy 100% podstawy jego wymiaru przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia choroby.

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie wymaga posiadania okresu ubezpieczenia. W tym przypadku niezwykle ważny jest fakt, że niezdolność do pracy powstała w momencie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, iż przyczyną okazał się wypadek podczas pracy.

Odwołując się zatem do przykładu zamieszczonego na początku artykułu – pracownikowi temu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego już od momentu pierwszego dnia niezdolności do pracy, która wynikła z wypadku przy pracy. Nie jest ważne, że niezdolność ta powstała już po upływie dwóch dni od rozpoczęcia danej pracy.

Warto ponadto wspomnieć, że zasiłek chorobowy pochodzący z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje także w momencie, kiedy niezdolność do pracy wniknęła z późniejszych następstw, które zaistniały w stanie zdrowia, a które były wynikiem stwierdzonego wcześniej wypadku przy pracy. Co istotne – jest to możliwe nawet po upływie kilku lat od wypadku. Sytuacja taka musi być jednak dobrze udokumentowana – wymagane jest zatem odrębne zaświadczenie lekarskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *