Powrót do pracy z urlopu wychowawczego a zasiłek opiekuńczy

Powrót do pracy z urlopu wychowawczego a zasiłek opiekuńczy

Jak to jest z zasiłkiem opiekuńczym po urlopie wychowawczym? Aby dokładnie zobrazować sytuację, najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy, że dana pracownica do maja 2013 roku była na urlopie macierzyńskim, a przez kolejne trzy miesiące korzystała z urlopu wychowawczego. Do pracy wróciła w sierpniu tego samego roku. Oprócz wynagrodzenia przysługują jej także premie oraz nagroda roczna. Środki te należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków po uzupełnieniu. Pytanie, jakie się rodzi w obecnej sytuacji, brzmi: czy pracownica obliczając zasiłek opiekuńczy, do którego prawo powstało w kwietniu bieżącego roku, powinna przyjąć proporcjonalną część kwot, które były wypłacane w ramach premii i nagrody rocznej?

Należy zatem podkreślić, że do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, konieczne jest przyjęcie 1/12 części premii wypłaconych za cztery kwartały, które poprzedzały miesiąc, w którym to nastąpiła niezdolność do pracy. Ponadto konieczne jest także przyjęcie 1/12 części nagrody za rok, który poprzedza miesiąc powstania wspomnianej niezdolności. Z reguły przyjmuje się, że podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne wynagrodzenie za miesiąc, które było wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy.

Trzeba przy tym pamiętać o tym, aby ze wspomnianego okresu wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, w których to dany pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy – musi to być jednak usprawiedliwione. Konieczne jest także uzupełnienie wymagrodzenia za miesiące, w których to przepracowana została przynajmniej połowa czasu pracy obowiązującego danego pracownika.

W przytoczonym na samym początku przykładzie należy przyjąć wynagrodzenie za okres od kwietnia 2013 roku do marca roku następnego. Konieczne jest wyłączenie miesięcy od kwietnia do sierpnia 2013 roku, w których to pracownica przepracowała mniej niż połowę czasu pracy, którą ją obowiązywał. Do przeciętnego wynagrodzenia należy jeszcze dodać premie za II, III i IV kwartał 2013 roku oraz za I kwartał roku następnego. Konieczne jest także doliczenie nagrody za 2013 rok, w proporcji 1/12 części kwot uzupełnionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *