Świadczenia powypadkowe

Świadczenia powypadkowe

W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżnia się tak zwane ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i związanych z tym chorób zawodowych. W związku z tym osobom poszkodowanym i ubezpieczonym przysługują różnego rodzaju świadczenia wypadkowe. Jakie można wyróżnić świadczenia powypadkowe?

Wypadek przy pracy i związana z tym choroba zawodowa

Wypadkiem przy pracy nazywa się nagłe zdarzenie, które wywołała przyczyna zewnętrzna, a które spowodowało uraz, bądź śmierć. Zdarzenie to musiało nastąpić w związku z pracą wiążącą sie z wykonywania zwykłych czynności, czy też poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy (również bez polecenia), a także podczas dyspozycyjności pracodawcy w drodze pomiędzy jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku, który wynika ze stosunku pracy. Oprócz wspomnianych tu zdarzeń istnieją jeszcze inne, tak zwane dopuszczalne okoliczności. W tym celu warto zapoznać się ze szczegółami ustawy wypadkowej.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to świadczenie, które przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, a także niezależnie od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za okresy, w których zaistniała niezdolność do pracy, wynikająca z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, za które dany pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, stypendium, uposażenia, czy też innego rodzaju świadczenia.

Świadczenia rehabilitacyjne

Tego rodzaju świadczenie, podobnie zresztą jak zasiłek chorobowy, należne jest w wysokości 100% podstawy wymiaru. Prawo do tego świadczenia posiada osoba ubezpieczona, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nie ma zdolności do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja dają szansę na uzyskanie tej zdolności.

Jednorazowe odszkodowanie

Jest to świadczenie jednorazowe. Można je wypłacić z tytułu pogorszenia się stanu zdrowia – dotyczy to jednak pewnych, dokładnie określonych przypadków. O tym, czy danej osobie przysługuje takie jednorazowe odszkodowanie, decyduje stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, który jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *