Pracownik zatrudniony w dwóch firmach – jakie prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Pracownik zatrudniony w dwóch firmach – jakie prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Weźmy pod lupę konkretny przykład: dany pracownik jest jednocześnie zatrudniony u innego pracodawcy na 1/3 etatu. Wraz z końcem marca dostał zwolnienie lekarskie na cały miesiąc. Pierwszy pracodawca otrzymał od niego zaświadczenie wystawione przez lekarza, natomiast drugi pracodawca otrzymał kserokopię zaświadczenia, która została potwierdzona przez pierwszego pracodawcę za zgodność z oryginałem. Pytanie brzmi: czy na takiej podstawie pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe od drugiego pracodawcy?

Niestety nie. Dla ustalenia prawa i dokonania wpłaty wynagrodzenia chorobowego konieczne jest dostarczenie drugiego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które zostanie wystawione przez lekarza tego pracodawcy. Zaświadczenie takie wystawia się w 3 egzemplarzach, z których to lekarz prowadzący musi przesłać oryginał do ZUS, pierwszą kopię wręczyć pracownikowi, a drugą kopię przechować przez okres 3 lat.

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dla drugiego płatnika składek nie musi być wystawione jeszcze tego samego dnia, w którym stwierdzono niezdolność do pracy. Niekiedy na wniosek pracownika można je wystawić w późniejszym terminie. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że takie zaświadczenie zostanie na przykład zgubione, lekarz nie wystawi nowego dokumentu ani duplikatu. W takich przypadkach na wniosek pracownika sporządzany jest specjalny wypis z kopii zaświadczenia lub tworzona jest kserokopia. Taki dowód także wystarczy dla ustalenia prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Rodzi się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, czy pracownik ten może świadczyć pracę w drugiej firmie, jeśli nie przedłożył zaświadczenia lekarskiego? Odpowiedź brzmi: nie. Takie postępowanie jest równoznaczne z utratą prawa do wynagrodzenia chorobowego u pracodawcy, któremu zostało dostarczone zaświadczenie lekarskie. Należy ponadto pamiętać o tym, że wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, bez względu na wysokość przychodu, czy podstawę jej świadczenia, w takich przypadkach skutkuje utratą prawa do otrzymania wynagrodzenia chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *