Co oznacza prawidłowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek dokonywania zapisów w języku polskim, a także w walucie polskiej. Istnieją specjalne wytyczne co do właściwego prowadzenia takich ksiąg. Zapisy muszą być dokonywane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych dowodów księgowych. Do dowodów księgowych zalicza się przede wszystkim: faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT […]

Jak prowadzi się i przechowuje księgi rachunkowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostki prowadzące własną działalność gospodarczą, muszą sporządzać zasady rachunkowości, co jest równoznaczne z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być otwierane w dniu rozpoczęcia działalności. W dniu takim mają miejsce zdarzenia, które wywołują skutki o charakterze majątkowym, bądź finansowym. […]

Czy w książce przychodów i rozchodów można ująć zakup towarów na paragon?

Czy zwykłe paragony fiskalne, które otrzymaliśmy za zakup pewnych towarów za granicą i które stanowią towar handlowy w działalności gospodarczej, można traktować jako dowody księgowe, ujęte później w księdze przychodów i rozchodów? To pytanie z całą pewnością zadała sobie większość z nas. Otóż za pomocą paragonów fiskalnych można dokumentować tylko i wyłącznie wydatki, o których […]

Jak prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów są potrzebne do tego, aby na bieżąco monitorować operacje gospodarcze w uproszczonej formie, a więc w systemie księgowości pojedynczej. O sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów […]

Księgi rachunkowe i limity ich prowadzenia w 2015 roku

W 2015 roku limit przychodów netto, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 5 010 600 zł. Jeżeli dany podmiot osiągnie tę kwotę przychodów w 2014 roku, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2015. Limit wyrażony jest w euro i na chwilę obecną wynosi on 1 200 000 euro. Aby określić ten limit […]

Książka przychodów i rozchodów – zakup towarów i usług

Kiedy należy ująć w księdze przychodów i rozchodów fakturę na zakup materiałów, bądź towarów handlowych, jeżeli otrzymano ją wcześniej, niż zakupione materiały lub towary? W jakim miesiącu należy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Pytania te rodzą niestety wiele wątpliwości, tym bardziej, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość wystawiania faktur 30 dni przed […]