Urlop wypoczynkowy i związany z nim ekwiwalent pieniężny

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zarówno zaległy, jak i bieżący w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent ten powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia tego pracownika. Jeżeli terminu tego nie dotrzyma pracodawca, pracownik ma możliwość uzyskania odsetek za zwłokę. Aby ustalić należny ekwiwalent, na samym początku konieczne jest obliczenie miesięcznego wynagrodzenia […]

Nieprawidłowo wykorzystane zwolnienie lekarskie

Osoba ubezpieczona podejmuje leczenie, jeżeli z uwagi na stan zdrowia nie może wykonywać swojej pracy. Zazwyczaj wiąże się to z nieobecnością w pracy, która w wielu przypadkach może się znacznie przedłużyć. Osoba ubezpieczona, która korzysta ze zwolnienia lekarskiego nabywa z reguły uprawnienia do zasiłku chorobowego, bądź też wynagrodzenia za czas choroby. W tym okresie nie […]

Pracownik zatrudniony w dwóch firmach – jakie prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Weźmy pod lupę konkretny przykład: dany pracownik jest jednocześnie zatrudniony u innego pracodawcy na 1/3 etatu. Wraz z końcem marca dostał zwolnienie lekarskie na cały miesiąc. Pierwszy pracodawca otrzymał od niego zaświadczenie wystawione przez lekarza, natomiast drugi pracodawca otrzymał kserokopię zaświadczenia, która została potwierdzona przez pierwszego pracodawcę za zgodność z oryginałem. Pytanie brzmi: czy na […]

Jak się oblicza podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy?

Aby możliwie najdokładniej wyjaśnić takie obliczanie, najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy więc, że dany pracownik do końca zeszłego roku był zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę. Każda z nich była w wymiarze ½ etatu. Od 1 stycznia roku bieżącego pracownik ten wykonuje pracę w oparciu o jedną ze wspomnianych umów, ale […]

Świadczenia powypadkowe

W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżnia się tak zwane ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i związanych z tym chorób zawodowych. W związku z tym osobom poszkodowanym i ubezpieczonym przysługują różnego rodzaju świadczenia wypadkowe. Jakie można wyróżnić świadczenia powypadkowe? Wypadek przy pracy i związana z tym choroba zawodowa Wypadkiem przy pracy nazywa się nagłe zdarzenie, które […]

Wypadek przy pracy – jak funkcjonuje prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby?

Aby dokładnie wyjaśnić funkcjonowanie prawa do zasiłku od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy, najlepiej jest odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy zatem, że dany pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2014 roku, już po dwóch dniach miał wypadek podczas wykonywania obowiązków na swoim stanowisku pracy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do wynagrodzenia […]

Powrót do pracy z urlopu wychowawczego a zasiłek opiekuńczy

Jak to jest z zasiłkiem opiekuńczym po urlopie wychowawczym? Aby dokładnie zobrazować sytuację, najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy, że dana pracownica do maja 2013 roku była na urlopie macierzyńskim, a przez kolejne trzy miesiące korzystała z urlopu wychowawczego. Do pracy wróciła w sierpniu tego samego roku. Oprócz wynagrodzenia przysługują jej także premie oraz […]