Korzyści płynące ze szkoleń BHP

Regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to standard w zaledwie dwóch trzecich wszystkich polskich przedsiębiorstw. Mimo, że większość z nas uznaje informacje wyniesione z takich szkoleń za bardzo przydatne w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, to wciąż przyczyną większości wypadków przy pracy jest niestosowanie podstawowych zasad i przepisów BHP.

Przeprowadzanie szkoleń bhp to kwestia odpowiedzialności pracodawcy. Pracodawca nie tylko wynosi określone korzyści z pracy swoich podwładnych. Ponosi także odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i komfort pracy. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy to jeden z jego podstawowych obowiązków. Pracodawca, który dba o swoich pracowników jest przez nich bardziej ceniony i szanowany. Przejawem tej dbałości o pracowników jest także cykliczne organizowanie szkoleń BHP.

Wypadki w miejscu pracy wcale nie należą do rzadkości. Statystyki mówią same za siebie. Wyniki przeprowadzonych badań budzą lęk. Rocznie w Polsce ginie 200 osób, które ulegają rozmaitym wypadkom na stanowiskach pracy. Samych wypadków jest u nas rocznie około 80 tysięcy.

Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za szkoleniami BHP jest wymóg wynikający z przepisów prawa. Pracodawca ma ustawowy obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP, zarówno wstępnych, jak i okresowych. Zaniechanie przez pracodawcę tego obowiązku pociąga za sobą dosyć poważne konsekwencje finansowe oraz prawne. Trzeba się z nimi liczyć zwłaszcza w sytuacji, gdy pracownik ulega wypadkowi.

Dlatego każdy pracodawca powinien zainteresować się szkoleniami z zakresu BHP i zadbać o to, aby były naprawdę interesujące i przydatne dla pracowników. Nie mogą być jedynie sztuką dla sztuki. O ciekawe szkolenia obecnie nie trudno. Wystarczy wejść na stronę jednej z firm organizujących szkolenia na terenie Kielc tarbonus.pl, aby przekonać się, jak bogata jest oferta szkoleniowa w tym zakresie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *