Książka przychodów i rozchodów – zakup towarów i usług

Kiedy należy ująć w księdze przychodów i rozchodów fakturę na zakup materiałów, bądź towarów handlowych, jeżeli otrzymano ją wcześniej, niż zakupione materiały lub towary? W jakim miesiącu należy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Pytania te rodzą niestety wiele wątpliwości, tym bardziej, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość wystawiania faktur 30 dni przed dokonaniem dostawy materiałów lub towarów. Wiele osób ma zatem ogromny problem z rozliczaniem i prawidłowym ujęciem zakupu w księdze przychodów i rozchodów. Podpowiadamy jednak, jak poradzić sobie z tak skomplikowaną sprawą.

O dacie podniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, szczegółowo mówi art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. Jest to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa PIT. W artykule tym przeczytamy, że dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest dzień wystawienia faktury, bądź innego dowodu, który może stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu.

O zasadach ujmowania kosztów związanych z zakupem materiałów oraz towarów szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakup materiałów i towarów powinien być wpisany do księgi przychodów i rozchodów zaraz po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, czy sprzedaży. Mówi o tym jasno paragraf 17 ust. 1 rozporządzenia.

Jeżeli podstawę zapisów w księdze stanowi faktura, która dokumentuje nabycie towarów handlowych lub materiałów podstawowych, datą zdarzenia gospodarczego jest data wystawienia faktury. Koszt udokumentowany fakturą jest kosztem uzyskania przychodów miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Podatnik musi w takim przypadku ująć koszt udokumentowany fakturą w miesiącu, w którym ją wystawiono, nawet jeżeli towar otrzymano w kolejnym miesiącu, po wystawieniu faktury.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *