Urlop wypoczynkowy i związany z nim ekwiwalent pieniężny

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zarówno zaległy, jak i bieżący w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent ten powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia tego pracownika. Jeżeli terminu tego nie dotrzyma pracodawca, pracownik ma możliwość uzyskania odsetek za zwłokę. Aby ustalić należny ekwiwalent, na samym początku konieczne jest obliczenie miesięcznego wynagrodzenia pracownika. W tym przypadku należy uwzględnić trzy grupy składników takiego wynagrodzenia:

– składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

– składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc,

– składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc z wyłączeniem składników stałych.

Jeżeli dany pracownik wynagradzany zgodnie ze stałą miesięczną stawką w wysokości 2250 zł rozwiązał umowę o pracę i podstawę do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stanowi taka sama kwota, to składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględniane są przy ustaleniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Należy pamiętać o tym, że jeżeli przez cały okres, który został przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop i poprzedzał miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu lub przez krótszy okres, danemu pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie – dla ustalenia podstawy uwzględniane są jedynie najbliższe miesiące, w których to przysługiwało wynagrodzenie.

Jeżeli natomiast dany pracownik nie przepracował pełnych trzech miesięcy, wypłacone wynagrodzenie w tym okresie dzielone jest przez liczbę dni pracy, za które wynagrodzenie przysługiwało. Otrzymany wówczas wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie dany pracownik przepracowałby w normalnym czasie pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem.

Osobne regulacje dotyczą jeszcze Świąt podlegających odliczeniu. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, Świętami podlegającymi odliczeniu są: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, a także 26 grudnia.

skwp baner

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *